Zpravodaj pro učitele účetnictví - leden 2022

Soutěž MD Dal 2022

Jak jsme Vás již v prosinci informovali, letošní ročník soutěže MD Dal bude mít v důsledku COVIDových opatření pozměněnou podobu.

Na rozdíl od minulých let bude letos nově před finálovou částí zařazena SEMIFINÁLOVÁ ČÁST soutěže, která se uskuteční on-line v úterý 25. ledna 2022.

Každá škola může do této semifinálové části (například na základě výsledků základních kol) nominovat maximálně 5 studentů. Studenti se sami registrují těsně před začátkem soutěže. Není potřeba, aby škola zasílala jména soutěžících studentů.

Tato část soutěže bude trvat 80 minut a bude obsahovat:

  • 25 testových otázek z teorie
  • 4 sady příkladů na vybrané agendy a každá agenda bude obsahovat 15 účetních případů.

Nejlepších 50 studentů (z každé školy se mohou zúčastnit max. dva studenti) postoupí do finálového kola, které se uskuteční ve druhé polovině března ve Znojmě (v prostorách G, SPgŠ a OA Znojmo). Přesný termín konání finálového kola bude upřesněn do konce února, a to i v závislosti na pandemické situaci.

Do semifinálového kola se školy mohou zaregistrovat na webu mdd.stohl-znojmo.cz a to nejpozději do pátku 14. 1. 2022.

V týdnu od 17. 1. 2022, budeme rozesílat podrobné informace vyučujícím.  V zaslaných informacích bude uveden časový harmonogram soutěže, ukázkový test, odkaz na soutěžní test a další podrobnosti.


Program Testy účetních znalostí

Od letošního roku jsme pro školy připravili zcela nový program Testy účetních znalostí 2022, který obsahuje oproti dřívější verzi celou řadu nových funkcí (například možnost vytvářet vlastní zkouškové testy na účtování, nastavení času na splnění testu nebo zařazení souhrnných testů na konci většiny kapitol prvního dílu a druhého dílu učebnice účetnictví).

Souhrnné testy bude možné využívat jak v online formě, tak i v tištěné podobě. Samozřejmě zadání testů lze upravovat dle vlastních potřeb, příp. vybrané moduly, které nechcete používat, lze také odstranit. Zadání souhrnných testů pro první díl učebnice (tj. základy účetnictví) jsme Vám posílali na začátku loňského roku. Souhrnné testy pro druhý díl učebnice budou zpracovány podobným způsobem. Pro lepší názornost Vám zasíláme vzor jednoho testu - test na ZÁSOBY. Tento test je již také obsažen v programu Testy účetních znalostí 2022, takže si jeho fungování můžete vyzkoušet i on-line.

Program TESTY si stále můžete zdarma vyzkoušet na omezeném počtu testových otázek a účetních případů. Využívání této zkušební verze programu skončí 31. 1. 2022

Od 1. února 2022 již bude k dispozici kompletní verze programu TESTY 2022. Pro ty z vás, kteří o programu zatím nemají úplné informace, upřesňujeme, že cena programu pro celou školu (tj. v rámci zakoupené licence jej mohou využívat všichni vyučující školy) činí 1 980 Kč (vč. DPH) a platnost licence je 12 měsíců.


Semináře pro vyučující

Všechny semináře i webináře jsou s akreditací MŠMT.

7. 3. 2022

Účetní a daňová specifika s.r.o. + fyzických osob

Prvních 6 vyučovacích hodin se bude věnovat účetním a daňovým specifikám s.r.o., ale navíc jsou zde ještě 2 vyučovací hodiny zaměřené na specifika podnikajících fyzických osob, tzn. seminář bude od 8:30 do 15:30 hod.

Seminář se uskuteční prezenčně ve Znojmě i ve formě on-line webinářů.

  • Přednášející: Ing. Josef Podrazký, Ing. Pavel Štohl
  • Cena za seminář (webinář): 1 200 Kč
28. 3. 2022

Daň z příjmů

První část (8:30 - 11:45) bude věnována DPFO, druhá část (12:30 - 15:45) potom DPPO. Vyučující si mohou zvolit buď jenom část zaměřenou na zdaňování fyzických, resp. právnických osob nebo seminář obsahující jak fyzické, tak právnické osoby. Všechny semináře (webináře) mají platnou akreditaci MŠMT.

Seminář se uskuteční prezenčně v Praze i ve formě on-line webinářů.

  • Přednášející: Ing. Josef Podrazký, Ing. Pavel Štohl
  • Cena za seminář:
    • Daň z příjmů FO (resp. Daň z příjmů PO) = 700 Kč
    • Daň z příjmů fyzických a právnických osob = 1 200 Kč

Semináře pro veřejnost

Vzdělávací středisko pořádá v prvním čtvrtletí 2022 účetní a daňové semináře (webináře) pro veřejnost, kterých se mohou vyučující zúčastnit za zvýhodněných cenových podmínek.

Všechny semináře budou probíhat prezenčně ve Znojmě i distančně ve formě streamovaných on-line webinářů.

Doba konání je vždy od 9 do 14 hodin.

Kurzovné je v závislosti na počtu absolvovaných seminářů / webinářů. Při účasti na jednom webináři je cena 1 050 Kč, při účasti na dvou seminářích je cena na druhém školení 900 Kč a při účasti na třech seminářích je cena na třetím školení 750 Kč.