E-learning

E-learning Štohl Znojmo

Vzdělávací středisko Ing. Pavla Štohla vydává a aktualizuje e-learningové kurzy a interaktivní doplňky k učebnicím účetnictví.

Moderní výuka

Interaktivní učební pomůcka je doplňkem k výkladovým učebnicím účetnictví. Jejich cílem je zatraktivnit výuku účetnictví a ve větší míře studenty aktivně zapojit do samotného procesu výuky.

Interaktivní učební pomůcky obsahují například videoukázky doplněné o výpočty, rozbory apod., které mají za cíl více přiblížit a vysvětlit příslušnou problematiku na bází případových studií.

Navštívit web

Testy účetních znalostí

Program Testy účetních znalostí slouží ke zkoušení a procvičování účetních znalostí formou testů. Program je vhodný zejména jako doplněk k učebnicím vydaných Ing. Pavlem Štohlem.

Zdarma si můžete stáhnout příručku uživatele, ve které najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Dozvědět se více

E-learningové kurzy účetnictví

E-learningové kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat, ale z časových nebo jiných důvodů nemají možnost zúčastnit se osobně výuky.

Můžete absolvovat školení přímo na svém počítači nebo tabletu bez nutnosti kamkoli cestovat. S ohledem na vaše časové možnosti můžete studovat svým tempem.

Navštívit web