E-learning

E-learning Štohl Znojmo

Vzdělávací středisko Ing. Pavla Štohla vydává a aktualizuje e-learningové kurzy a interaktivní doplňky k učebnicím účetnictví.

E-learningové kurzy účetnictví

E-learningové kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat, ale z časových nebo jiných důvodů nemají možnost zúčastnit se osobně výuky.

Můžete absolvovat školení přímo na svém počítači nebo tabletu bez nutnosti kamkoli cestovat. S ohledem na vaše časové možnosti můžete studovat svým tempem.

E-learningové kurzy
E-sbírky k učebnicím účetnictví

Jsou doplňkem k tištěným sbírkám příkladů, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu.

Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování, kdy lze zvolit variantu účtování do deníku nebo variantu účtování na téčka s dopadem do rozvahy a výsledovky.

E-sbírky k učebnicím účetnictví
Testy účetních znalostí

Program Testy účetních znalostí slouží ke zkoušení a procvičování účetních znalostí formou testů. Program je vhodný zejména jako doplněk k učebnicím vydaných Ing. Pavlem Štohlem.

Lektoři mohou upravovat sady již vytvořených testů nebo vytvářet vlastní testy včetně účetních operací MD-DAL.

Testy účetních znalostí