Aktuální informace

 Objednávka učebnic účetnictví 2022/ 2023

Vážení vyučující
objednávku učebnic na nový školní rok můžete vyplnit také on-line.

 Informace pro učitele

Vážení vyučující,
rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších novinkách, resp. změnách, ke kterým dochází od nového školního roku a které, jak věříme, Vám pomohou při výuce účetnictví.

K tištěné publikaci Výsledky úloh (pro 1., 2. a 3. díl učebnice Účetnictví) je od letošního školního roku připravena navíc webová aplikace moje-vysledky.stohl-znojmo.cz, která obsahuje jednak výsledky úloh k jednotlivým úlohám obsažených v učebnicích, dále odpovědi na opakovací otázky a odpovědi na správnost tvrzení ANO / NE.

U vybraných kapitol 1. a 2. dílu učebnice je na procvičování učiva zařazena soutěžní hra RISKUJ.

Webová aplikace (obdobně jako tištěné Výsledky úloh) je určena pro vyučující předmětu Účetnictví, kteří používají ve výuce výkladové učebnice ÚČETNICTVÍ (celkem minimálně 50 ks výkladových učebnic). Po obdržení takovéto objednávky obdrží vyučující na mail uvedený v objednávce přístupový kód k webové aplikaci, který může zpřístupnit ostatním vyučujícím z dané školy, příp. dalším osobám. Pokud budete mít zájem mít samostatný přístupový kód pro každého vyučujícího, je třeba tuto informaci uvést v objednávce učebnic, příp. na mail info@stohl-znojmo.cz.

Jak jsme Vás již v průběhu minulého školního roku informovali, webové stránky moderni-vyuka.stohl-znojmo.cz byly k 31. 8. 2022 ukončeny a nahrazeny aktuální verzí moje-vysledky.stohl-znojmo.cz.

Z dosavadní verze Moderní výuka byly ponechány a aktualizovány úlohy z výkladových učebnic, tvrzení ANO / NE a soutěžní hra RISKUJ. Nově byly přidány odpovědi na opakovací otázky z výkladových učebnic. Naopak vypuštěny byly příklady a testové otázky, které neměly přímou souvislost s výkladovými učebnicemi. Procvičovací a testové úlohy na účtování a teorii najdete v e-learningu, u kterého lze zakoupit studentskou licenci za zvýhodněnou cenu 50 Kč / 1 ks.

Od ledna 2022 byla spuštěna nová verze programu TESTY ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ, která oproti dřívější verzi obsahuje celou řadu nových funkcí, například možnost vytvářet vlastní zkouškové testy na účtování, přidání funkce nastavení času, zařazení souhrnných testů na konci jednotlivých kapitol, možnost využívat soutěžní test QÍZUJ apod.

Jak jsme Vás již v průběhu školního roku 2021/ 2022 opakovaně informovali, bylo rozhodnuto, že minulá verze programu TESTY již nebude aktualizována, neboť se s touto verzí nadále nepočítá a bude k 30. 9. 2022 ukončena.

Školy, které mají zájem používat novou verzi programu TESTY 2022, mají možnost si zakoupit licenci na 12 měsíců. Tato licence může být využívána všemi vyučujícími školy, kdy každý vyučující má svůj vlastní přístup.

V současné době je možné využívat tyto e-learningové produkty:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

obsahuje učivo v rozsahu odpovídající výkladové učebnici 1. díl, resp. Základy účetnictví a daňová evidence.

Studentská licence (nárok na ni vzniká v případě objednání alespoň 15 ks výkladových učebnic) činí 50 Kč/1 ks.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

obsahuje učivo v rozsahu odpovídající výkladové učebnici 2. díl, resp. Finanční účetnictví pro podnikatelské subjekty. Tento e-learning lze jako doplněk využívat také k výkladové učebnici 3. díl, a to v souvislosti s přípravou k maturitní zkoušce.

Studentská licence (nárok na ni vzniká v případě objednání alespoň 15 ks výkladových učebnic) činí 50 Kč/1 ks.

DAŇOVÁ EVIDENCE

obsahuje problematiku daňové evidence (zapisování do peněžního deníku, vybrané daňové a nedaňové výdaje apod.), a to jak u neplátce DPH, tak plátce DPH.

Tento e-learning je v případě zakoupení některého z výše uvedených e-learningových produktů (Základy účetnictví nebo Finanční účetnictví) dodáván na školy zdarma.

V listopadu a prosinci 2022 připravujeme turné po středních školách, kde bychom chtěli názorně předvést, jakým způsobem lze ve výuce využívat některé naše nově nabízené vzdělávací produkty - například jak využitím hraných videí nebo případových studií aktivně zapojit studenty do výkladu učiva, opakování učiva formou hry apod.

Nabídka volných termínů a témat pro názornou vyučovací hodinu (zvlášť pro Základy účetnictví a zvlášť pro Finanční účetnictví) bude zveřejněna na webových stránkách vzdělávacího střediska začátkem října 2022.

Připravujeme

 Webinář

Seminář pro vyučující Registrace Informace