Aktuální informace

 Předobjednávka učebnic účetnictví

Vážení vyučující
objednávku učebnic na nový školní rok můžete vyplnit také on-line.

 Informace pro učitele

Pro nový školní rok připravujeme pro vyučující i studenty celou řadu novinek, které, jak věříme, napomohou zatraktivnit výuku účetnictví. Podrobnější informace se zájemci dozvědí mj. ve Zpravodaji (e-zpravodaj bude zaslán na školy v polovině května, tištěný zpravodaj začátkem června) nebo na červnovém webináři.

Po kladných ohlasech na účetní hru Riskuj, která je určená zejména pro skupinové soutěžení studentů jsme se rozhodli rozšířit naši testovací platformu o novou soutěžní hru Kvízuj.

Hra Kvízuj funguje na motivy známé on-line hry Kahoot, kdy studenti soutěží zpravidla každý sám za sebe. Ale samozřejmě je možná i týmová soutěž, kdy studenti jsou rozděleni do družstev a každé družstvo má jedno zařízení, pomocí kterého odpovídají.

Vyučující nejprve vybere soutěžní test s účetními otázkami z databáze otázek v programu Testy účetních znalostí (je možné vybírat buď ze seznamu otázek zadaných vzdělávacím střediskem nebo z otázek, které si vyučující sám vytvořil). Studenti se následně připojí do hry přímo ze svých mobilních telefonů a odpovídají na otázky, které jim vyučující prezentuje pomocí dataprojektoru na tabuli. Zadání otázky i odpovědi je vidět pouze na tabuli, student na svém mobilním zařízení má „pouze“ tlačítka A, B, C, D – pomocí kterých volí správné odpovědi. Student vybírá odpověď ze čtyř nabízených možností, ze kterých je vždy jedna správná. Každá otázka má časový limit, ve kterém má student možnost odpovědět na otázku. Otázka je bodově ohodnocena podle dvou kritérií. Hodnotí se rychlost a správnost odpovědi. Po každé otázce je na tabuli vidět správná odpověď, počet přidělených bodů z dané otázky a studenti vidí průběžné pořadí (včetně přidělených bodů). Na závěr hry se zobrazí celkové výsledky.

Věříme, že naše nová soutěžní hra zatraktivní studentům výuku účetnictví a vyučujícím získá zpětnou vazbu o probraném učivu přímo od studentů. Ukázku této hry budete mít možnost vidět na červnovém webináři Připravované novinky ve výuce účetnictví.

Jedná se o videorozhovory, které by studentům měly přitažlivou formou odpovědět na různé otázky z praxe (například využívání platebních karet, jak „vytáhnout“ peníze z firmy, jaké jsou možnosti přispívat zaměstnancům na stravování, co jsou to nedaňové náklady, neuhrazené faktury a co s tím…). Tato videa budou součástí e-learningu Finanční účetnictví.

účetnictví, kvíz

Navazuje na e-learning Základy účetnictví, kde bylo vysvětleno základní účtování jednotlivých podnikových agend. V e-learningu Finanční účetnictví jsou jednotlivé agendy vysvětlovány podrobněji, a to v rozsahu odpovídající výkladové učebnici Účetnictví 2. díl, resp. učebnici Finanční účetnictví pro podnikatelské subjekty.

E-learning Finanční účetnictví obsahuje stejné moduly jako Základy účetnictví, tj. videopřednášky, textové opory, online procvičování, testování, shrnutí učiva pomocí účetních souvztažností, kdy u každé účtovací položky je vysvětleno, proč je příslušný účetní případ účtován na straně MD, resp. Dal.

Na základě zkušeností vyučujících z využívání e-learningu Základy účetnictví byly zapracovány některé jejich podněty. Například videopřednášky příslušného tematického celku v obou aplikacích (tj. Základech i Finančním účetnictví) jsou rozděleny na podkapitoly, takže student si může pustit pouze tu část, která je pro něj aktuální (například před opakováním na zkoušení).

E-learning Finanční účetnictví obsahuje také některé nové prvky. Jedná se zejména o videorozhovory na účetní témata pod názvem Podnikáme s Pavlem a Veronikou, které se snaží studentům přitažlivou formou odpovědět na různé otázky z praxe podnikatelů.

Stejně jako učebnice Základy účetnictví a Daňová evidence bude i tento titul plnobarevný s celou řadou fotografií dokumentujících jednotlivé příklady. Obsahově bude tato učebnice podobná jako učebnice 2. díl (pro střední školy a veřejnost), ale některé složitější části zde budou vypuštěny nebo alespoň omezeny. Například bude výrazně zjednodušena část týkající se cenných papírů, rezerv, finančního leasingu, účetní uzávěrky, vypuštěna bude odložená daň apod. Pro lepší názornost přikládáme ukázku z části zpracované kapitoly Zásoby.

Učebnice Finanční účetnictví pro podnikatelské subjekty
Učebnice Finanční účetnictví pro podnikatelské subjekty

E-learning a Testy účetních znalostí

Od září letošního roku je pro zájemce připraven e-learning pro výuku účetnictví, resp. daňové evidence. Pro bližší seznámení jsou zájemcům otevřeny dvě kapitoly v kurzy Základy podvojného účetnictví.

Nově se můžete podívat na představení nové verze programu Testy účetních zanalostí. Pro zájemce je připravena bezplatná zkušební verze.

E-learning Základy účetnictví a daní
Testy účetních znalostí 2022

Uskutečnilo se