Aktuální informace

V současné době vychází zcela nová učebnice pro střední školy se zaměřením na ekonomiku a podnikání. Doufáme, že vyučující a studenty zaujme svým netradičním přístupem k probírané látce, novým grafickým zpracováním a novým pojetím učiva. Při vytváření učebnice jsme se snažili vycházet z příkladů z praxe, tak aby probíraná látka studenty co nejvíce zaujala.

E-learning

Již nyní připravujeme novinky na další školní rok. Jednou z nich je e-learning účetnictví a daňové evidence, díky kterému budou moci studenti absolvovat výuku zábavnou formou.

Vyzkoušejte si  ukázkovou kapitolu.

E-learning účetnictví a daní