Aktuální informace

Právě vychází nové učebnice 2024

 

Ukázky z učebnic

Jak jsme vás již dříve informovali (ve Zpravodaji, na webinářích) dochází od roku 2024 v důsledku změn v rámci vládního konsolidačního balíčku k podstatným změnám v účetnictví i daních, které se samozřejmě promítnou do aktualizace učebnic pro nový školní rok. Kromě změn vyvolaných novinkami v právních předpisech došlo také k aktualizaci vybraných částí učiva z důvodu nového metodického zpracování.

Pro lepší představu, jak některé změny budou zapracovány do nového vydání učebnic, jsme pro Vás připravili ukázky z vybraných kapitol učebnice FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ podnikatelských subjektů. Ale samozřejmě obdobné změny jsou zapracovány také do ostatních výkladových učebnic.

Ukázka 1 – kapitola Ceniny (změny v oblasti příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnancům (příspěvek na stravenky, stravenkový paušál)

Ukázka 2 – kapitola Účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků (nově přidána část týkající se oceňování výrobků na základě předběžné kalkulace)

Ukázka 3 – kapitola Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního a zdravotního pojištění (je zde nová podkapitola týkající se poskytování zaměstnaneckých benefitů, včetně dopadů na zdanění mezd zaměstnanců a dále byla provedena aktualizace učiva týkající se dohod o provedení práce)

Ukázka 1

kapitola Ceniny

Ukázka 2

kapitola Účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků

Ukázka 3

kapitola Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního a zdravotního pojištění

 

Připravujeme pro nový školní rok

U sbírek příkladů a pracovních sešitů jsme do vybraných kapitol zařadili některé nové úlohy, které jsou obsaženy také v E-sbírkách a E-pracovních sešitech, tzn. že studenti je mohou zpracovávat interaktivně.

Naším cílem je, aby tyto nové úlohy byly nejen informativní, ale také graficky pro studenty zajímavé. Pro vaši lepší představu jsou níže uvedeny odkazy na některé z nich:

  1. Křížovka s účetní tématikou - křížovka může studentům pomoci osvojit si zábavnou formu účetní terminologii.
  2. Určení, zda se jedná o náklad - interaktivní úloha, ve které studenti určují, zda má účetní operace vliv na náklady účetní jednotky či nikoliv.
  3. Kapitálové účty - pomocí této úlohy mohou studenti zjišťovat, jaký mají jednotlivé transakce vliv na výši vlastního kapitálu a tím také, jaké mají dopady na finanční zdraví podniku.
  4. Daňové a nedaňové náklady – v této úloze studenti nejprve mají zaúčtovat jednotlivé účetní případy a následně určit, zda se jedná o daňový či nedaňový náklad.

Určení, zda se jedná o náklad

Úloha na určení, zda se jedná o náklad

Křížovka s účetní tématikou

Křížovka s účetní tématikou

Daňové a nedaňové náklady

Úloha na určení daňových a nedaňových nákladů

Kapitálové účty

Křížovka s účetní tématikou

Zpravodaj

Informační zpravodaj

Zpravodaj pro učitele účetnictví.

Informační zpravodaj