Dohody o provedení práce od 1. 7. 2024

Dohody o provedení práce od 1. 7. 2024

S účinností od 1. 7. 2024 budou platit u dohod o provedení práce nová pravidla pro účast na nemocenském pojištění. Platby sociálního pojištění u těchto dohod budou omezeny novými limity, v důsledku čehož dojde k následujícím změnám.

Zaměstnanec má DPP pouze u jednoho zaměstnavatele

Do 30. 6. 2024 platí stále limit 10 000 Kč, tzn. že pojistné se bude odvádět až v případě, když měsíční odměna bude vyšší než tato částka.

Od 1. 7. 2024 se účast na nemocenském pojištění nově zakládá v případě, že měsíční příjem z DPP je vyšší než 25 % průměrné mzdy, v roce 2024 je to částka 10 500 Kč. Tato částka se bude automaticky valorizovat podle vývoje průměrné mzdy.

Další postup bude v závislosti na tom, zda měsíční odměna překročí částku 10 500 Kč či nikoliv.

  1. Měsíční odměna bude nižší než 10 500 Kč, potom se neodvádí pojistné, ale nově bude příjem z DPP uveden v nové části přehledu pojistného podávaného zaměstnavatelem správě sociálního zabezpečení.
  2. Měsíční odměna bude vyšší než 10 500 Kč - bude se odvádět pojistné a příjem z DPP bude uveden v základní části přehledu pojistného pro správu sociálního zabezpečení.

Zaměstnanec má v jednom měsíci DPP u více zaměstnavatelů

V tomto případě se musí ještě testovat příjmy od všech zaměstnavatelů, které se sčítají a rozhodný příjem v tomto případě je 40 % průměrné mzdy, tj. v roce 2024 je to částka 17 500 Kč.

Zde může nastat několik různých variant (předpokládejme, že zaměstnanec má v jednom měsíci DPP u dvou zaměstnavatelů):

PŘÍKLAD č. 1

Měsíční příjem u žádné DPP nepřesahuje 25 % průměrné mzdy (10 500 Kč) a v součtu jsou příjmy z DPP do limitu 40 % průměrné mzdy, například DPP 1 = 10 000 Kč, DPP 2 = 6 000 Kč.

Řešení:
Obě dohody budou bez pojistného, oba zaměstnavatelé však příjmy musí vykázat v přehledu SSZ.

PŘÍKLAD č. 2

Měsíční příjem je u obou dohod do limitu 10 500 Kč, ale součet příjmů přesahuje 40 % průměrné mzdy – například DPP 1 = 10 000 Kč, DPP 2 = 9 000 Kč.

Řešení:
Obě dohody budou nejprve bez pojistného (příjmy budou vykázány v přehledu) a následně správa sociálního zabezpečení oznámí zaměstnavatelům účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Oba zaměstnavatelé musí podat další přehled a doplatit pojistné.

PŘÍKLAD č. 3

Měsíční příjem u jedné DPP bude do limitu, u druhé DPP limit přesahuje a v součtu příjmů přesahuje 40 % průměrné mzdy, například DPP 1 = 10 000 Kč, DPP 2 = 12 000 Kč.

Řešení:
Dohoda u zaměstnavatele 1 bude nejprve bez pojistného, ale po oznámení SZZ bude muset pojistné z částky 10 000 Kč doplatit. Z dohody u zaměstnavatele 2 se standardně odvede pojistné.