Aktuální informace

Do Moderní výuky zařazujeme nové případové studie. Jak taková případová studie bude vypadat se můžete podívat již nyní na příkladu Příspěvky zaměstnancům na stravování.

Každá případová studie bude obsahovat popis situace, doprovodné video pro vyučujícího, příklady na účtování pro studenty a interaktivní tabulky s výpočty.

Celou ukázku si můžete prohlédnout zde.

Pro vyučující středních škol právě vychází nový Zpravodaj, který obsahuje mimo jiné informace o novinkách v učebnicích účetnictví, připravovaných seminářích nebo výčet nejdůležitějších změn v účetních a daňových zákonech od 1. 1. 2021.

Na první pololetí 2021 jsme pro vyučující předmětu účetnictví připravili odborné semináře. Jedná se o tradiční dvoudenní seminář v Praze (25. – 26. 3. 2021) a dále Účetní a daňové semináře s akreditací MŠMT, které jsou určeny jak pro vyučující, tak pro odbornou veřejnost.
Termíny a místa konání těchto seminářů budou zveřejněny v lednu 2021.

Webináře