Semináře pro vyučující

Vzdělávací středisko pravidelně pořádá semináře pro vyučující.


Daně z příjmů 2020 aktuálně

Seminář Daně - Praha

Termín: 18. 3. 2020

Seminář bude zaměřen na vybrané problémové oblasti na základě zkušeností daňového poradce ze zpracování daňových přiznání a z daňových kontrol.
Posluchači obdrží studijní materiál.

Seminářem Vás provede zkušený lektor Ing. Petr Kout, CSc.

Registrace na seminář Navštívit web semináře

Mzdový seminář Uskutečnilo se

Mzdový seminář

Termín: 18. 2. 2020

Program semináře:
* Vybrané otázky změn pracovního práva.
* Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
* Srážky ze mzdy.
* Daň z příjmů ze závislé činnosti.

Seminářem Vás provede zkušená lektorka Ing. Marie Hajšmanová.

Navštívit web semináře

Účetní a daňový seminář Uskutečnilo se

Účetní a daňový seminář

Termín: 10 - 11. 12. 2019

Stejně jako minulý rok, připravujeme v Praze Účetní a daňový seminář. Jedná se o seminář s akreditací MŠMT.

Okruhy semináře:
* Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd
* Novinky v účetnictví a daních pro rok 2019 a 2020

Seminářem Vás provedou zkušení lektoři Pavel Štohl a Josef Podrazký.

Informace o semináři

Seminář Účetnictví veřejného sektoru Uskutečnilo se

Účetnictví veřejného sektoru

Termín: 25. 11. 2019

Cílem semináře je seznámit účastníky s účetnictvím veřejného sektoru a jeho rozdíly oproti účetnictví podnikatelských subjektů. Důraz je kladen na pravidla účetního zachycování dotací, příspěvků a jiných transferů.

Vše s využitím praktických modelových příkladů orientovaných na typové situace.

Navštívit web semináře

Interaktivní výukové materiály

Vzdělávací středisko Ing. Pavla Štohla vydává a aktualizuje e-learningové kurzy a interaktivní doplňky k učebnicím účetnictví.


Moderní výuka

Moderní výuka

Interaktivní učební pomůcka je doplňkem k výkladovým učebnicím účetnictví. Jejich cílem je zatraktivnit výuku účetnictví a ve větší míře studenty aktivně zapojit do samotného procesu výuky.

Interaktivní učební pomůcky obsahují například videoukázky doplněné o výpočty, rozbory apod., které mají za cíl více přiblížit a vysvětlit příslušnou problematiku na bází případových studií.

Navštívit web Moderní výuky

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí

Program Testy účetních znalostí slouží ke zkoušení a procvičování účetních znalostí formou testů. Program je vhodný zejména jako doplněk k učebnicím vydaných Ing. Pavlem Štohlem.

Zdarma si můžete stáhnout příručku uživatele, ve které najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Dozvědět se více

E-learningové kurzy Ing. Pavla Štohla

E-learningové kurzy Ing. Pavla Štohla

E-learningové kury jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat, ale z časových nebo jiných důvodů nemají možnost zúčastnit se osobně výuky.

Můžete absolvovat školení přímo na svém počítači nebo tabletu bez nutnosti kamkoli cestovat. S ohledem na vaše časové možnosti můžete studovat svým tempem.

Navštívit web kurzů

Soutěže pro střední školy a VOŠ

Vzdělávací středisko Ing. Pavla Štohla každoročně pořádá - dnes již tradiční - soutěže pro střední školy a VOŠ.


Má dáti dal - soutěž v účetnictví pro jednotlivce

Má dáti dal

Soutěž pro studenty čtvrtých ročníků obchodních akademií a ostatních středních odborných škol s výukou účetnictví.

Soutěž se pravidelně koná začátkem roku a těší se velkému zájmu škol z celé České republiky.

Navštívit web soutěže

Účetní tým - týmová soutěž v účetnictví

Účetní tým

Soutěž tříčlenných družstev pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví z celé ČR.

Soutěž se pravidelně koná koncem roku a těší se velkému zájmu škol z celé České republiky. Je rozdělena do dvou hlavních částí.

Navštívit web soutěže