Semináře pro vyučující

Vzdělávací středisko pravidelně pořádá semináře pro vyučující.


Účetní a daňový seminář

Účetní a daňový seminář

Stejně jako minulý rok, připravujeme v Praze Účetní a daňový seminář. Jedná se o seminář s akreditací MŠMT.

Okruhy semináře:
* Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd
* Novinky v účetnictví a daních pro rok 2019 a 2020

Seminářem Vás provedou zkušení lektoři Pavel Štohl a Josef Podrazký.


Seminář Účetnictví veřejného sektoru

Účetnictví veřejného sektoru

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s rozdíly mezi systémem účetního výkaznictví organizací veřejného sektoru a obchodních korporací. Největší důraz byl kladen na pravidla účetního zachycování dotací, příspěvků a jiných transferů.

Vše s využitím praktických modelových příkladů orientovaných na typové situace.

Navštívit web semináře

Mzdový seminář

Mzdový seminář

Náplní semináře byla Pracovně právní oblast a Daň z příjmů ze závislé činnosti.

Podrobně byly rozvedeny příjmy ze závislé činnosti a změny v roční daňové povinnosti poplatníka.

Na závěr semináře byl vyhrazen prostor pro aktuální výkladové otázky v oblasti odměňování.

Navštívit web semináře

Interaktivní výukové materiály

Vzdělávací středisko Ing. Pavla Štohla vydává a aktualizuje e-learningové kurzy a interaktivní doplňky k učebnicím účetnictví.


Moderní výuka

Moderní výuka

Interaktivní učební pomůcka je doplňkem k výkladovým učebnicím účetnictví. Jejich cílem je zatraktivnit výuku účetnictví a ve větší míře studenty aktivně zapojit do samotného procesu výuky.

Interaktivní učební pomůcky obsahují například videoukázky doplněné o výpočty, rozbory apod., které mají za cíl více přiblížit a vysvětlit příslušnou problematiku na bází případových studií.

Navštívit web Moderní výuky

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí

Program Testy účetních znalostí slouží ke zkoušení a procvičování účetních znalostí formou testů. Program je vhodný zejména jako doplněk k učebnicím vydaných Ing. Pavlem Štohlem.

Zdarma si můžete stáhnout příručku uživatele, ve které najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Dozvědět se více

E-learningové kurzy Ing. Pavla Štohla

E-learningové kurzy Ing. Pavla Štohla

E-learningové kury jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat, ale z časových nebo jiných důvodů nemají možnost zúčastnit se osobně výuky.

Můžete absolvovat školení přímo na svém počítači nebo tabletu bez nutnosti kamkoli cestovat. S ohledem na vaše časové možnosti můžete studovat svým tempem.

Navštívit web kurzů

Soutěže pro střední školy a VOŠ

Vzdělávací středisko Ing. Pavla Štohla každoročně pořádá - dnes již tradiční - soutěže pro střední školy a VOŠ.


Má dáti dal - soutěž v účetnictví pro jednotlivce

Má dáti dal

Soutěž pro studenty čtvrtých ročníků obchodních akademií a ostatních středních odborných škol s výukou účetnictví.

Soutěž se pravidelně koná začátkem roku a těší se velkému zájmu škol z celé České republiky.

Navštívit web soutěže

Účetní tým - týmová soutěž v účetnictví

Účetní tým

Soutěž tříčlenných družstev pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví z celé ČR.

Soutěž se pravidelně koná koncem roku a těší se velkému zájmu škol z celé České republiky. Je rozdělena do dvou hlavních částí.

Navštívit web soutěže