Home > Učebnice a další aktivity pro školy > Semináře pro vyučující > Účetní a daňový seminář 2017 v Praze

Účetní a daňový seminář 2017 v Praze


Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl a SVŠE Znojmo pořádá ve dnech 4. 12. - 5. 12. 2017 Účetní a daňový seminář.

Jedná se seminář s akreditací MŠMT. Podmínkou pro osvědčení je účast na obou dvou dnech semináře.

První den semináře

9:30 – 15:00 Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd – s využitím e-learningu

 • Výklad, oceňování, účtování a vykazování jednotlivých oblastí aktiv a pasiv
  • Dlouhodobý majetek
  • Zásoby
  • Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
  • Pohledávky a závazky
  • Časové rozlišování, dohadné položky
  • Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky
 • Výklad obsahu jednotlivých účtových skupin nákladů a výnosů

 

Druhý den semináře

9:30 – 12:00 Účetní uzávěrka a závěrka

 • Inventarizace
 • Uzávěrkové operace
 • Úprava účetního výsledku na základ daně, daň z příjmů splatná a odložená
 • Účetní závěrka – význam, pravidla a zásady pro její sestavení
 • Sestavení účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetním výkazům, přehled o pe- něžních tocích)

 

12:15 – 14:15

 • Novinky v daních z příjmů a právnických osob roku 2017 a 2018
 • Sankce v daňovém řízení
 • Místo konání semináře: hotel Krystal Praha
 • Lektoři: Ing. Josef Podrazký a Ing. Pavel Štohl
 • Cena za seminář: 1 600 Kč za oba dva dny

Seminář je bezplatný pro vyučující škol, a to v závislosti na množství odebraných učebnic (týká se pouze výkladových učebnic Účetnictví I., II. a III. díl, Maturitní okruhy z účetnictví a Daňová evidence).

 • při objednávce učebnic v celkové hodnotě nad 5 000 Kč je bezplatná účast pro 1 vyučujícího
 • při objednávce učebnic v celkové hodnotě nad 10 000 Kč je bezplatná účast pro 2 vyučující
 • při objednávce učebnic v celkové hodnotě nad 25 000 Kč je bezplatná účast pro 3 vyučující
 • při objednávce učebnic v celkové hodnotě nad 40 000 Kč je bezplatná účast pro 4 vyučující

 

Poznámka:
Přihlášky můžete zasílat také na e-mail nechvatalova@svse.cz nebo poštou nejpozději do 25. 11. 2017.
V případě zájmu přesahujícího kapacitu semináře bude zařazení provedeno dle data podání přihlášky.