Home > Jazyková škola > Obchodní podmínky pro jazykové kurzy

Obchodní podmínky pro jazykové kurzy


Postup zajištění účasti

Přihlásit se na kurz je možné přes internet www.stohl-znojmo.cz nebo si můžete vyplnit písemnou přihlášku a doručit ji na Václavské nám. 6. Po obdržení přihlášky bude účastník zařazen do příslušného jazykového kurzu nebo si skupinu vybere sám.

Kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 28. 9. 2018, resp. data splatnosti faktury na naše číslo účtu 86-4539330247/0100.

 

Výuka v jazykových kurzech bude začínat v týdnu od 1. října 2018.

CENA JAZYKOVÉHO KURZU 2800 Kč/ pololetí
CENA KURZU PRO DĚTI 1400 Kč/pololetí
Upozornění
 • Délka kurzu 15 týdnů za pololetí (počet účastníků v kurzu 5 – 8)
 • Jazyková škola má právo kurz zrušit, pokud do 28. 9. 2018 nebude závazně přihlášen minimálně stanovený počet účastníků, tj. 4 účastníci.

 

Formy zaplacení ceny kurzů:

 • v hotovosti na pokladně na Václavské nám. 6, Znojmo
 • převodem na účet (složenkou) číslo účtu: 86-4539330247/ 0100
 • fakturou (uvést fakturační údaje na přihlášku)
 • fakturou (uvést fakturační údaje na přihlášku)

 

Upozornění
 • Při platbě převodem na účet pozor na správné číslo bankovního účtu a variabilní symbol !
 • V ceně kurzu nejsou zahrnuty učebnice.

 

Podmínky zrušení účasti

Ze strany zákazníka
 • Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně.
 • Při stornu doloženém lékařskou zprávou (dlouhodobá pracovní neschopnost) bude vrácena poměrná část kurzovného.
 • Při stornu nedoloženém lékařskou zprávou nebo při neúčasti v kurzu účastnický poplatek propadá, účastník však může za sebe vyslat náhradníka. Finanční vyrovnání mezi původně přihlášeným účastníkem a náhradníkem si řeší účastníci mezi sebou navzájem.

 

Ze strany jazykové školy
 • Jazyková škola má právo kurz zrušit, pokud do 28. 9. 2018 nezaplatí kurzovné alespoň 4 účastníci v kurzu. V tomto případě se zaplacené kurzovné přihlášeným vrátí v plné výši.

Eshop Učebnice

Učebnice účetnictví pro studenty středních a vysokých škol.

Učebnice Štohl Znojmo

Eshop »